W pewnym kraju obliczono inflację w dwóch kolejnych latach i zauważono, że w drugim roku inflacja była niższa o 120 punktów bazowych w stosuknku do roku poprzedniego. Oznaczało to obniżenie inflacji o 109 i 1/11 %. Oblicz, jaka była inflacja w tych dwóch latach.

1

Odpowiedzi

2009-11-08T21:22:04+01:00
Drugi raz to samo zadanie dzisiaj:)


x -109 i 1/11%x = x - 1200/1100 x = x- 12/11 x = -1/11 x


x-120 = -1/11x

x+ 1/11x = 120

12/11x = 120
x=110

110 - 120 = -10

odp: pierwszego roku inflacja wynosiła 110 punktów bazowych a w drugim -10.
2 5 2