Odpowiedzi

2009-11-08T21:01:39+01:00
Wadą promieniotwórczości jest to, że w dużych dawkach mogą być toksyczne dla organizmów żywych przez nawet kilkadziesiąt tysięcy lat. Zaletą jest to, że używane jest do leczenia raka i innych chorób.
Badania na zwierzętach i roślinach wskazują, że małe dawki promieniowania skutkują zerowymi lub pozytywnymi ze względu na zdrowie skutkami. Należą do nich np:
1. Zmniejszenie liczby nowotworów,
2. Zwiększenie średniego czasu życia,
3. Zwiększenie szybkości wzrostu,
4. Wzrost wielkości i masy ciała,
5. Wzrost płodności i zdolności reprodukcyjnych,
6. Zredukowana liczba mutacji.
Na dodatkowe napromieniowanie swojego organizmu narażeni są palacze, którzy wraz z dymem papierosowym, wprowadzają do płuc radioaktywny polon – 210, który ulega dalszym przemianom w promieniotwórcze izotopy ołowiu, bizmutu i talu.
Nie bez znaczenia są również dawki promieniowania, które otrzymujemy w czasie prześwietleń rentgenowskich różnych narządów i części ciała. Kobiety w ciąży powinny się wystrzegać prześwietleń, ponieważ płód ludzki jest bardzo wrażliwy na promieniowanie.


zalety: energia z elektrowni atomowych, pomoc przy badaniach lekarskich, np badanie tarczycy za pomocą promieniotwórczego jodu, badanie przebiegu reakcji chemicznych za pomocą promieniotwórczych izotopów, dodatkowo promieniowanie jest wykorzystywane do odkażania sprzętu jednorazowego w fabrykach strzykawek itd...

58 4 58
2009-11-08T21:09:51+01:00
Zalety
- Diagnostyka medyczna- prześwietlenia
- Leczenie nowotworów
- Diagnostyka przemysłowa- podanie szczelności urządzeń
- Nieczerpalne źródło energii
- Badanie wieku skał, wykopalisk, dzieł sztuki
wady
-Awarie w elektrowniach jądrowych
-Poważne niebezpieczeństwo dla środowiska ma nieodpowiedzialne unieszkodliwianie i gromadzenie odpadów przemysłowych zawierających substancje promieniotwórcze
-Duży problem w wypadku energetyki jądrowej stanowią odpady promieniotwórcze powstające jako efekty działania reaktorów
186 4 186