Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T21:47:13+01:00
Demokracja USA w XVIII wieku
wszystko zaczęło się od uchwalenia "Deklaracji Niepodległości". W 1774 roku zebrał się po raz pierwszy kongres kontynentalny, czyli zjazd delegatów wszystkich 13 kolonii angielskich w Ameryce Północnej. Kongres ten powołał wspólną armię amerykańską i oddał stanowisko naczelnego wodza w ręce George`a WAshingtona zamożnego ziemianina z Wirginni. 4 lipca 1776 roku drugi kongres kontynentalny (obradujący w Filadelfii) uchwalił "Deklarację Niepodległości", zredagował ją Tomasz Jeferson. deklaracja wyrażała i stosowała w praktyce oświeceniowe zasady suwerenności ludu i przestrzegania praw obywatelskich (państwo demokratyczne)