Odpowiedzi

2016-07-08T16:28:26+02:00
Gęstość wyliczysz ze wzoru

\rho = \frac{m}{V} [ \frac{kg}{m^3} ]

ρ (małe grecki "ro", spotyka się także symbol "d") - gęstość
m - masa
V - objętość

dokładność pomiarów/obliczeń poszczególnych wartości ma wpływ na wynik końcowy.

dla ciała stałego o regularnych kształtach:
zmierzyć długości krawędzi i obliczyć objętość (V=a×b×h)
zważyć ciało na wadze (m)
wartości podstawić do wzoru.

dla ciała stałego o nieregularnych kształtach:
zważyć ciało (m)
do zlewki lub podobnego naczynia miarowego nalać określoną ilość cieczy V₁. włożyć ciało i odczytać objętość cieczy z całkowicie zanurzonym ciałem V₂. różnica pomiędzy nimi to objętość naszego ciała - V=V₂-V₁.
wartości podstawiamy do wzoru.

dla cieczy:
ważymy naczynie miarowe (m₁). nalewamy ciecz i ponownie ważymy (m₂). różnica to masa naszej cieczy (m=m₂-m₁)
odczytujemy objętość wlanej cieczy.
podstawiamy do wzoru.
1 2 1