Zad1.znajdz liczbę, której
40% jest równe 16
15% jest równe 36
32% jest równe 8
210% jest równe 63
140% jest równe 53,2
0,4% jest równe 23,2
zad2.pewnego dnia w klasie było nieobecnych trzech uczniów. nauczyciel powiedzial że jest to 12% klasy.ilu uczniów liczy ta klasa?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
40% = 16
100% = x
100 * 16 / 40 = 40

15% = 36
100% = x
100 * 36/ 15 = 240

32% = 8
100% = x
100 * 8/32 = 25

210% = 63
100% = x
100 * 63 / 210 = 30

140% = 53,2
100% = x
100 * 53,2 / 140 = 38

0,4% = 23,2
100% = x
100 * 23,2 / 0,4 =5800

2. 12% = 3
100% = x
100 * 3 / 12 = 25
Odp: Ta klasa liczy 25 uczniów.
242 4 242