Odpowiedzi

2009-11-08T21:18:24+01:00
Zmieniała konstytucje :wzmacniała władzę wykonawczą (prezydent otrzymał prawo wydawania dekretów z mocą ustawy,mógł rozwiązać parlament , rząd otrzymał większą samodzielność w kwestiach budżetowych)
8 4 8