Zad3.stosując metodę jacka, znajdz liczbę,której
metoda jacka to:
40%-12
10%-3
100%-30
a) 40% jest równe 12
b) 40% jest równe 20
c) 20% jest równe3
d)30% jest równe 24
e) 80% jest równe 32
f) 70% jest równe 140
g) 90% jets równe 27
h) 15% jest równe 24

3

Odpowiedzi

2009-11-08T21:18:11+01:00
B)
10% - 5
100% - 50
c)
10% - 2/3(dwie trzecie)
100% - 6 i 2/%(sześć i dwie trzecie)
d)
10%-8
100% - 80
e)
10%-4
100% - 40
f)
10%-2
100%- 20
g)
10% - 0,3
100% - 3
h)
5%-8
10% -16
100% -160
8 2 8
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T21:19:22+01:00
B) 40% jest równe 20
40%-20
10%-5
100%-50

c) 20% jest równe3
20%-3
100%-15

d)30% jest równe 24
30%-24
10%-8
100%-80

e) 80% jest równe 32
80%-32
20%-8
100%-40

f) 70% jest równe 140
70%-140
10%-20
100%-200

g) 90% jest równe 27
90%-27
10%-3
100%-30


h) 15% jest równe 24
15%-24
5%-8
100%-160
29 4 29
2009-11-08T21:40:17+01:00
A)40%-12
10%-3
100%-30
b)40%-20
10%-5
100%-50
c)20%-3
100%-15
d)30%-24
10%-8
100%-80
e)80%-32
10%-4
100%-40
f)70%-140
10%-20
100%-200
g)90%-27
10%-3
100%-30
h)15%-24
5%-8
100%-160
10 4 10