Odpowiedzi

2009-11-08T23:35:20+01:00
Horacjanizm - stworzona przez rzymskiego poetę Horacego postawa wobec życia i moralności. Był on swoistym poszukiwaniem złotego środka poprzez połączenie dwóch antycznych filozofii życia: epikureizmu i stoicyzmu.

Horacjanizm w poezji to zjawisko naśladowania w liryce modelu poezji stworzonego przez Horacego. Model ten obejmował:

* spójność utworu poetyckiego
* zdolność do panowania nad emocjami czytelników
* opieranie się na wzorcach poezji greckiej
* wierne odtwarzanie rzeczywistości w opisach

Najbardziej znanym poetą polskim pisującym wiersze w stylu Horacego był Jan Kochanowski
1 5 1