Odpowiedzi

2009-11-08T21:24:35+01:00
Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli.
36 3 36
2009-11-08T21:25:11+01:00
Do ziarna gorczycy - (można kilka ziaren przynieść i pokazać jak są one małe).
29 3 29
2009-11-08T21:32:47+01:00


Zaczyn, do którego Pan Jezus porównał królestwo Boże, przypomina o mocy, dzięki której ono wzrasta. Kościół rozrasta się nie tylko w liczbie wierzących. Ma on moc, która przemienia ludzi; grzesznicy mogą stać się świętymi, a cały Kościół może przemieniać świat.
Do ziarna gorczycy - (można kilka ziaren przynieść i pokazać jak są one małe).
25 3 25