Ćwiczenie 1
Z podanych zdań ułóż dwa zaproszenia: formalne (I) i nieformalne(II). Wpisz w kratki litery w takiej kolejności, w jakiej powinny pojawić się informacje.

A Regrets only.
B Come and make yourself at our new apartment.
C Please join us for our Housewarming Party
D Drop in 17 Little Red Riding Hood Street
E We are expecting you on Friday, July 16th, 2010, at 6 pm
F Next Saturday, the party starts at 8 pm.
G You can fetch one person
H Our new address: 849 Aristocratic Avenue
I Dress informal
J Don’t miss it!

I

IIUseful language
I would like to invite you to the party. – Chciał/a/bym zaprosić Cię na przyjęcie...
It is a pleasure for me to invite you. – Z przyjemnością zapraszam Paną / Pana...
Let us know if you are going to come. – Zawiadom nas, czy przyjdziesz.
Regrets only. – Prosimy o informację, jeśli zaproszenie nie może zostać przyjęte.
Proper dress code, please. – (obowiązują) Stroje dostosowane do okazji.
Dress formal. – Obowiązują stroje oficjalne.


Zadanie 1
Twoja klasa organizuje konkurs wiedzy
o krajach anglojęzycznych przeznaczony dla klas I i II. Napisz zaproszenie dla uczestników:
• określ kiedy i gdzie odbędzie się konkurs
• przedstaw zakres wymaganej wiedzy
• poproś, żeby uczestnicy przynieśli ze sobą przedmioty kojarzące się z krajami anglojęzycznymi zaproś wszystkich na dyskotekę i słodki poczęstunek po konkursie.
W zadaniu nie jest określony limit słów.

z góry
dziękuje za rozwiązanie zadania

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T16:02:03+01:00
Zad 1
I --C,E,G,H,I,A
II-- B.F.D.I.J

It was a pleasure to invite you on school competiton about English-speaking countries. This competiton will be on 25.09.2009 at 12.00. in klass number 20. You should prepare on this competition. Please bring some things witch asocciate you with Englisj-speaking countries.After this competiton we invite you on disco and sweet entertainment.
Klass IIIb
2 5 2