Odpowiedzi

2009-11-08T21:40:58+01:00
A) 10(x²+⅘x+4/25)-3(x²-3x+9/4)+5(x²-9/25)=10x²+8x+8/5-3x²+9x-27/4+5x²-9/5=12x²+17x-6,95

b) 0,04x²-1,2x+9-3(0,09x²+2,4x+16)+4(x²-1,44)=0,04x²-1,2x+9-0,27x²-7,2x-48+4x²-5,76=3,69x²-8,4x+3,24


w obu przykladach trzeba wykorzystac wzory skroconego mnozenia: (a+b)²=a²+2ab+b²
(a-b)²=a²-2ab+b²
(a-b)(a+b)=a²-b²
2009-11-08T21:44:24+01:00
Domyślam się że za nawiasami 2 to oczywiście kwadrat to tak:
a) 10(x + 2/5)2 - 3(x- 1 1/2)2 + 5(x-3/5)(x + 3/5)=
10(x²+4√5x+20)-(x²-3x+2,25)+5(x²-45)=
10x²+40√5x+200-x²+3x-2,25+5x²-225=
14x²+43√5x-27,25
b) (0,2x - 3)2 - 3(0.3x + 4)2 + 4(x - 1.2)(x + 1.2)=
(0,04x²-1,2x+9)-3(0,09x²+2,4x+16)+4(x²-1,44)=
0,04x²-1,2x+9-0,27x²-7,2x-48+4x²-5,76=
3,77x²-8,4x-44,76
2009-11-08T21:45:09+01:00
1. =10(x2+4/5x+4/25)-3(x2-3x-2 1/4)+5(x2-9/25)=
=10x2+8x+8/5-3x2+9x+6 3/4+5x2-6 3/4=
=12x2 +17x +9/5
2. =0,04x2 -1,2x +9 -3 (0,09x2 +2,4x +16) +4(x2-1,44)=
=0,04x2-1,2x+9-0,27x2-7,2x+48+4x2-5,76=
=3,76x2x-8,4-51,24