Odpowiedzi

2009-11-08T21:44:03+01:00
Wzór na pole dowolnego czworokąta:

P=1/2*d1*d2*sinα

d1=d2, więc P=1/2*d²*sinα

16√3=1/2*d²*sin60
16√3=1/2*d²*√3/2

d²=64
d=8

Półówki dwóch przekątnych z bokiem b tworzą trójkąt rownoboczny więc:
1/2d=b
b=4

a²+b²=d²
a²=64-16
a=√48=4√3

O=2a+2b=8√3+8=8(√3+1)
2009-11-08T22:07:05+01:00
Wzór na pole czworokąta- stąd wynika, że:
P=1/2*d1*d2*sinα

Obliczmy
d1=d2, więc P=1/2*d²*sinα
16√3=1/2*d²*sin60
16√3=1/2*d²*√3/2
d²=64
d=8

Połówki dwóch przekątnych z bokiem b tworzą trójkąt równoboczny więc:
1/2d=b
b=4

z twierdzenia pitagorasa otrzymujemy:
a²+b²=d²
a²=64-16
a=√48=4√3

O=2a+2b=8√3+8=8(√3+1)

Jego obwód wynosi 8(√3+1)