Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T22:33:06+01:00
Kazimierz Wielki starał się w miarę możliwości rozwiązywać pokojowo problemy z sąsiadami. Królowi Czech, Karolowi IV zapłacił 120 tyś. kop droży polskich w zamian za zrzeczenie się praw do korony polskiej . W sporze z krzyżakami odwoływał się do sądu papieskiego i decyzji władców Czech i Węgier na zjeździe w Wyszehradzie. Ostatecznie doszło do wojny z zakonem krzyżackim, która zakończyła się pokojem w Toruniu w 1466r.

Ziemie przyłączone przez Kazimierza Wielkiego:
-Powiat Wałecki
-Ziemia Płocka
-Ziemia Sochaczewska
-Ziemia Przymyska
-Ziemia Halicka
-Pokucie
-Ziemia Krzemieniecka

Władca zastawszy Polskę w niezbyt komfortowej sytuacji, postanowił ją odbudować. Ustanowił jednakową monetę, nowy system zbierania opłat- po niedługim czasie królewski skarbiec uzupełniono, a na terenie kraju zostało wzniesionych wiele nowych budowli.
Kazimierz uczynił bardzo wiele dla ludności polskiej. Zmienił przestarzałe prawo magdeburskie na prawo niemieckie. Polska stała się krajem obfitującym w turystów, rzemieślników i kupców z innych państw. Założył również pierwszy uniwersytet- Akademię Krakowską. Pomimo okrucieństw, których nie uniknęli bezbronni mieszkańcy, Kazimierz Wielki był wybitnym królem. Wsławił Polskę na świat i sprawił, iż była szanowana przez pozostałe kraje. Nic dziwnego, że ludzi bardzo zasmucił koniec dynastii Piastów.
4 5 4