Rozwiaż test ,a z liter przy poprawnych odpowiedziach , czytane kolejno , utworzą hasło- nazwę najpopularniejszego rozpuszczalnika.
a)Która z substancji jest mieszaniną jednorodną?
C.woda z mąką
O.pieprz z solą
W.woda z sokiem
F.siarka z opiłkami żelaza
b)Do której grupy należy kasza wymieszana z solą kuchenną?
O.mieszanin niejednorodnych
G.pierwiastków chemicznych
H.mieszanin jednorodnych
I.zwiazków chemicznych
c)Którą metodą można rozdzielić mieszaninę mąki z wodą?
P.destylacji
T.krystalizacji
D.sedymentacji i dekantacji
U.za pomocą magnesu
d)Którą metodą można rozdzielić składniki ciekłej mieszaniny jednorodnej?
N.za pomocą rozdzielacza
A.destylacji
R.sedymentacji i dekantacji
B.saczenia
Hasło: .............................................................

3

Odpowiedzi

2009-11-08T21:42:10+01:00
2009-11-08T21:43:37+01:00
2009-11-08T22:00:46+01:00