ZAD. 1 Wykresem funkcji y = -5 jest:
A. prosta równoległa do osi x
B. prosta przecinająca oś x w punkcie ( -5, 0 )
C. prosta równoległa do osi y
D. prosta przecinająca oś y w punkcie ( 0, 5)

ZAD. 2 Znajdź trzy punkty o obu współrzędnych będących liczbami całkowitymi, które leżą na prostej o równaniu 2x + 3y = 5

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T21:48:18+01:00
Zad1
Odp:A

zad2
najpierw przekształćmy wzór:
2x+3y=5| -2x
3y=5-2x|:3
y=-2/3x +5/3

dla x=1
y=-2/3+5/3=1

dla x=2
y=-4/3+5/3=1/3

P1=[0,5/3]
p2=[1,1]
03=[2,1/3]
2009-11-08T21:48:53+01:00
1) A. prosta równoległa do osi x

2)

1. x= -2; y= 3
2. x= -5; y= 5
3. x= 1; y= 1

=====
iNFO to 6karla:
L00k at:
"będących liczbami całkowitymi"
2009-11-08T21:49:42+01:00
Zad 1.
A
Zad.2.
2x+3y=5
3y=5-2x/:3
y=5/3 - 2/3 x

x=1, y=5/3-2/3=1
x=4, y=5/3-2/3*4=5/3-8/3=-1
x=7, y=5/3-2/3*7=5/3-14/3=-3