Odpowiedzi

2013-07-24T16:39:38+02:00

A = 52 %

B = 47 %

 

a) Grupa A przeważa nad grupą B o 5 punktów procentowych.

b) 47=100%

5=x%

 

47x%=500%

47x=500

x=ok.10,63%

 

Grupa A przeważa nad grupą B o około 10,63 %.

1 5 1