Odpowiedzi

2009-11-09T12:01:50+01:00
Goście weselni w powieści Władysława Stanisława Reymont jest to społeczność wiejska Lipiec. Mieszkańcy lipiec reprezentują nadrzędny ład (każdy ma tu swoje miejsce). Ci ludzie żyją według określonych zasad których przekroczenie grozi jednostce wyrzuceniem poza nawias społeczności. Gromada ma własną moralność zbiorową. Porządek społeczny chłopów podlega ścisłej hierarchii. Najwyżej stoją najbogatsi gospodarze. Jagna utożsamiana jest z Matka ziemią, jak i również odnajdujemy w niej archetyp pięknej Heleny lub pradawnych żeńskich bóstw płodności. ( podczas wesela dowiadujemy się że spoleczeństwo Lipiec jest bardzo podniecone ślubem Jagny i Boryny, Dzieci boryny są nie zadowolone z tego że ich ojciec przepisal 6 morgów najlepszej ziemi na Jagne i oddał jej wszystkie rzeczy po swojej zmarłej żonie. Równierz dowiadujemy się o tym iż ludzie rozprawiają o tym że Jagna jest lekkich obyczajów)