Odpowiedzi

2009-11-08T22:27:12+01:00
Zad. 7
y = ax + b
Wykres tej funkcji ma być równoległy do wykresu funkcji
y = 1/2 x + 2.
Zatem a = 1/2 (współczynniki kierunkowe są równe)

Nasza funkcja ma mieć wzór: y = 1/2 x + b, potrzebujemy więc jeszcze b.

Wiadomo, że wykres funkcji przechodzi przez punkt A(0, -3)

Czyli: -3 = 1/2 * 0 + b
Stąd b = -3

Zatem wzór funkcji to y = 1/2 * x - 3.

a) Niestety nie potrafię tu narysować wykresu, więc podam tabelkę:

x | -2 | 0 | 2 | 4 |
-----------------------
y | -4 | -3 | -2 | -1|

b) Miejsce zerowe:
0 = 1/2 * x - 3
1/2 * x = 3
x = 6

Zad. 8.

Wystarczy rozwiązać układ równań:
2x + 2y = 4
x = y

2x + 2 * x = 4
x = y

4x = 4
x = y

x = 1
y = 1

Te proste przecinają się w punkcie (1, 1).