Odpowiedzi

2009-11-08T22:22:44+01:00
Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Osuchowej została erygowana 08.12.1976r. przez biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego i włączona do dekanatu wyszkowskiego. W związku z generalnym uporządkowaniem struktury terytorialnej Kościoła w Polsce, dokonanym przez papieża Jana Pawła II , parafia w Osuchowej została włączona w 1992 r. do diecezji łomżyńskiej i należy obecnie do dekanatu ostrowskiego Chrystusa Dobrego Pasterza.05.11.1992 r. biskup łomżyński Juliusz Paetz obwołał tutejszą świątynię Sanktuarium Maryjnym, zaś sam obraz Matki Bożej Osuchowskiej został ogłoszony cudownym. Tym samym Osuchowa znalazła się w oficjalnym spisie sanktuariów diecezji łomżyńskiej.
Od 24.06.2003 r. duszpasterską troskę nad parafią i sanktuarium sprawują Redemptoryści (Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela), którzy przybyli do diecezji na zaproszenie ks. biskupa Stanisława Stefanka.
Parafianie zamieszkują dwie wioski: Starą i Nową Osuchową i stanowią społeczność liczącą niespełna 600 osób. Mieszkańcy Osuchowej, osiedlający się od 800 lat na tutejszych terenach ukrytych w pięknych lasach Puszczy Białej, najpierw należeli do parafii Długosiodło, a od 1639 r. do parafii Poręba nad Bugiem.
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T22:24:33+01:00

Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie jest miejscem kultu cudownego obrazu, o którym wspominają już średniowieczne kroniki. Autor obrazu Matki Bożej Sokalskiej Jakub Wężyk miał być nadwornym malarzem króla Władysława Jagiełły. W zamian za cud odzyskania wzroku postanowił namalować wierną kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Z gotowym obrazem udał się do Sokala nad Bugiem i tam umieścił go w małej cerkwi. Obraz datuje się na XIV wiek i jest on jednym z najstarszych w Polsce. W XVI wieku po najeździe tatarskim obraz przeniesiono do specjalnie wybudowanego w tym celu drewnianego kościółka, niedługo po tym opiekę nad kościołem przejęli ojcowie bernardyni, którzy powzięli plany budowy nowej, większej świątyni, co stało się w latach 20 XVI wieku. Sto lat później nastąpiła koronacja obrazu słynącego łaskami. Niestety w roki 1843 pożar wywołany nieostrożnością zakrytiana strawił kościół i obraz. W przeciągu pięciu lat odbudowano świątynię i zamówiono nowy obraz Matki Bożej Pocieszenia namalowany na miedzianej blasze przez lwowskiego artystę Jana Kantego Maszkowskiego. Kiedy w 1951 roku Sokal przeszedł w granice Związku Radzieckiego, obraz przeniesiono do Krakowa, a potem do Hrubieszowa, gdzie znajduje się po dziś dzień w kościele św. Stanisława Kostki, dawnej cerkwi grecko -katolickiej p. w. św. Mikołaja., obecnie utrzymana w stylu barokowo-klasycystycznym
1 5 1