Oblicz nacisk ciała o ciężarze P=200N na podłogę windy, poruszającej się:
1. ruchem jednostajnie opóźnionym do góry
2. ruchem jednostajnie przyśpieszonym do dołu
3. ruchem jednostajnie przyśpieszonym do góry
W każdym przypadku przyjmij a=0,9g

1

Odpowiedzi

2009-11-09T00:32:42+01:00
A = 0,9g = 0,9*10 N/kg = 9 N/kg
P = mg
m = P/g = 200/10 = 20kg

1. N = P - ma = 200 - 20*9 = 20 N
2. N = P - ma = 200 - 20*9 = 20 N
3. N = P + ma = 200 + 20*9 = 380 N