1.Oblicz pole powierzchni bocznej walca, jeśli dane są przekątna przekroju osiowego d=5 cm i promień podstawy r=2cm.

2.Trapez równoramienny o kącie ostrym 45stopni i podstawach odpowiednio równych 4 i 8 obrócono wokół ramienia tak, że powstała bryła obrotowa. Oblicz jej pole powierzchni całkowitej.

proszę o napisanie rozwiązania ze wzorami i całym obliczeniem a nie tylko samą odpowiedź

1

Odpowiedzi

2009-11-08T22:49:45+01:00
1.....

Pb=2πr*H

r=2cm
d=5cm
h=d
Pb=2π2cm*5cm=10πcm²