Rozwiąż krzyżówkę.
1.Ojczyzna Stefana Batorego (11 liter)
2.Prawo nadane szlachcie przez króla.(9)
3.Zjazd szlachty danych ziem,najczęściej odbywał się w kościołach.(6)
4.Darmowa praca chłopów na polach szlachty. (11)
5. Płaskodenny statek wiślany do przewożenia np. zboża.(6)
6.Herb litwy. (5)
7.Ród władców panujących. (8)
8.Najliczniejszy stan społeczeństwa polskiego. (6)
9.Kraina włączona do Polski po anii w Lublinie. (5)
10.Duże gospodarstwo rolne należące do szlachty. (7)
11.W tym mieście Stefan Batory ufundował akademię. (5)
12.O to terytorium Rzeczpospolita rywalizowała z Państwem Moskiewskim.(8)
13. Autor "Trenów" (11)
14.W tym kraju narodził się renesasns. (6)
15.Druga żona króla Zygmunta I starego. (4)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T22:38:01+01:00
1. Austrowęgry
2. Przywilej
3. Sejmik
4. Pańszczyzna
5. Galera
6. Pogoń
7. Dynastia
8. Chłopi
9. Wołyń
10. Majątek
11. Wilno
12. Inflanty
13. Kochanowski
14. Włochy
15. Bona
2 3 2
2009-11-08T22:39:07+01:00
4.-pańszczyzna
13. Kochanowski
14. Włochy
6. Pogoń
2009-11-08T22:55:07+01:00
1.Siedmiogród.
2.Przywilej.
3.
4.Pańszczyzna.
5.Pogoń.
6.
7.
8.Chłopi.
9.
10.
11.Wilno.
12.
13.Kochanowski.
14.Włochy.
15.Bona.

Mam nadzieję że troche pomogłam.