Odpowiedzi

2009-11-08T23:02:01+01:00
Od 0s do 3s
W pierwszym odcinku ciało porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym, czyli jego przyśpieszenie "a" ma wartość ujemną. Ile ?
6[m/s] stracił w czasie 3 s, czyli średnio traci 2[m/s]

Od 3s do 5s
W drugim odcinku ciało porusza się ruchem jednostajnym. Przyśpieszenie a = 0. Starcił 0[m/s] w czasie 2s. Czyli anie nie zyskuje, ani nie traci (czytaj: anie nie przyśpiesza, ani nie zwalnia).

Od 5s do 8s
W trzecim odcinki ciało przyśpiesza i porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Przyspieszenie "a" ma wartośc dodatnią. Ile ?
2[m/s] zyskał w 3s, czyli średnio 0.66[m/s].

Reasumując:
a1 = - 2[m/s]
a2 = 0[m/s]
a3 = + 0.66[m/s]

Sumujemy przyśpieszenia: -2 + 0 + 0.66 = -1.34[m/s]

To oznacza, że w czasie:
0s = 10[m/s]
1s = 8 [m/s]
2s = 6 [m/s]
3s = 4 [m/s]
4s = 4 [m/s]
5s = 4 [m/s]
6s = 4.66 [m/s]
7s = 5.32 [m/s]
8s = 6 [m/s]

Liczymy średnia arytmetyczną, czyli:
Vśrednie = (10+8+6+4+4+4+4.66+5.32+6)/8s
Vśrednie = 52 (zaokrąglone) / 8s = 6.5[m/s]

Średnia prędkośc tego ciała to 6.5[m/s] (po zaokrągleniu)
2009-11-08T23:09:04+01:00
Predkosc srednia to stosunek całkowitej drogi do całkowitego czasu ( wraz z postojami). Droga wyrażona jest na tym wykresie Polem zawartm pod wykresem.
S = S1 + s2 + s3
S = 21m + 8m + 15m = 44m
Policzyłem to z pól trapezów i prostokąta zawrtych pod wykresem

V sr = 44m / 8s = 5,5 m/s