Odpowiedzi

2009-11-08T22:56:39+01:00
Pierwszego niestety nie mam
2.Transkrypcja w genetyce oznacza proces syntezy RNA na matrycy DNA przez różne polimerazy RNA. Inaczej - przepisywanie informacji zawartej w DNA na RNA.
Matryca jest odczytywana w kierunku 3' → 5', a nowa cząsteczka RNA powstaje w kierunku 5' → 3'. Transkrypcji podlega odcinek DNA od promotora do terminatora. Nazywamy go jednostką transkrypcji.
Podczas transkrypcji polimeraza RNA buduje cząsteczkę RNA łącząc zgodnie z zasadą komplementarności pojedyncze rybonukleotydy według kodu matrycowej nici DNA.
3.Struktura liniowa (prosta), Struktura funkcjonalna, Struktura sztabowo , Struktura problemowa , Struktura dywizjonalna , Struktura kolegialna
1 5 1