Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-09T12:00:02+01:00

G. Simmel -mentalność mieszkańców wielkich miast z, rosnąca obojętność wobec sztuki i jej malejące znaczenie dla większości społeczeństwa, „teraźniejszość będąca nieodzownym kluczem do przeszłości, może ze swej strony być zrozumiała jedynie poprzez przeszłość, zaś przeszłość, pomagającą nam zrozumieć teraźniejszość jest dostępna jedynie przez ogląd i odczuwanie teraźniejszości”Arbitralna (refleksyjna, racjonalna) będąca wynikiem namysłu i wyrachowania. Jest źródłem działań ukierunkowanych na realizację zewnętrznych celów. Wpływa na kształtowanie się społeczeństwa – zrzeszenia.

G. Simmel, uważa że ludzie są coraz bardziej zblazowani nie podejmuja ryzyka tak jak akcje parateatralne dadaiści czy happeningi performerów wobec ekscesów z symbolami religijnymi, Organiczna (naturalna) płynąca z niedostępnej dla refleksji ludzkiej jaźni. Urzeczywistnia się ona i spełnia w zachowaniach i działaniach podejmowanych z naturalnej wewnętrznej potrzeby. Jest ona czynnikiem konstytuującym wspólnotę.
4 1 4