Poniższe równania opisują okrąg o środku w punkcie S( xs,ys) i promieniu r(r>0). Podaj współrzędne środka okręgu i jego promień jeśli:
a)x²+y²=1
b)(x-1)²+y²=9/4
c)x²+(y+2)²=16
d)(x-4)²+(y+2)²=8
e)(1+x)²+(2-y)²=25
f) (-x-3)²+(-1-y)²=81

3

Odpowiedzi

2009-11-08T23:12:01+01:00
A) S(0,0) r=1
b) S(1,0) r=3/2
c) S(0,-2) r= 4
d) S(4,-2) r=2√2
e) S(-1,2) r=5
f) S(-3,-1) r=9
1 1 1
2009-11-08T23:21:19+01:00
A) Korzystamy ze wzoru (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2
x^2 + y^2 = 1
S =(0,0) , r =1

b) (x-1)^2 + y^2 = 9/4
S = ( 1,0) , r = 3/2

c) x^2 + ( y + 2)^2 = 16
S =(0,-2) , r = 4

d) (x-4)^2 +(y +2 )^2 = 8
S = ( 4, -2) , r = 2*pierw. kw.z 2

e) (x+1)^2 + (2 - y)^2 = 25
S =( -1,2) , r = 5

f)(-x -3)^2 + (-1 - y)^2 = 81
S = (-3,-1) , r =9

9 4 9
2009-11-09T00:12:23+01:00
Poniższe równania opisują okrąg o środku w punkcie S( xs,ys) i promieniu r(r>0). Podaj współrzędne środka okręgu i jego promień jeśli:
a)x²+y²=1
S=(0,0) r=1
b)(x-1)²+y²=9/4
S=(1,0) r=3/2
c)x²+(y+2)²=16
S=(0,-2) r=4
d)(x-4)²+(y+2)²=8
S=(4,-2) r=√8=2√2
e)(1+x)²+(2-y)²=25
S=(-1,2) r=5
f) (-x-3)²+(-1-y)²=81
S=(-3,-1) r=9