Odpowiedzi

2009-11-09T00:22:29+01:00
Basia jest starsza od Ewy ("gdy byłam w Twoim wieku")

e - wiek Ewy
r - o tyle lat Ewa jest młodsza od Basi,
Basia ma teraz e + r lat

gdy byłam w Twoim wieku,
=> Basia miała: e lat, a Ewa e - r lat

byłaś ode mnie 4 razy młodsza
=> e = 4 * (e - r)

a gdy będziesz w moim wieku
=>Basia: e + 2r lat, Ewa ma e + r lat

ja będę miała 40 lat
=>e + 2r = 40

Zatem mamy układ równań:
e = 4 * (e - r)
e + 2r = 40

e = 4e - 4r
2e + 4r = 80

4r = 3e
2e + 3e = 80

r = 3/4 * e
e = 80/5 = 16

r = 3/4 * 16 = 12
e = 16

e + r = 28

Ewa ma 16 lat, a Basia ma 28 lat.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T00:23:46+01:00
Gdy Basia była w wieku Ewy:
4x - wiek Basi
x - wiek Ewy
różnica wieku: 4x-x = 3x

obecnie:
Ewa: x+3x = 4x
Basia: 4x + 3x = 7x

gdy Ewa będzie w wieku Basi:
Ewa: 7x
Basia 7x+3x = 10x = 40

10x=40
x=4

obecnie Ewa ma 4*4 = 16 lat, Basia ma 7*4 = 28 lat

1 5 1
2009-11-09T00:24:36+01:00
Gdy Ewa zapytała Basię ile ma lat?
usłyszała odpowiedź " gdy byłam w Twoim wieku, byłaś ode mnie 4 razy młodsza,a gdy będziesz w moim wieku ja będę miała 40 lat "
Ile lat ma...
x- wiek Basi
y-wiek Ewy
x-y- różnica wieku

4(y-(x-y))=y
y+x-y=40-(x-y)

4y-4x+4y=y
x=40-x+y

8y-y=4x
2x-40=y

7y=4x
7(2x-40)=4x
10x=280
x=28
7y=4*28→y=4*28/7→y=16
różnica lat 12

odp. Ewa 16 lat, Basia 28 lat
1 5 1