1 Podaj 10 przykładów rzeczowników, przy których wymowie zaszło ubezdźwięcznienie w wygłosie. Podkreśl te litery oznaczające głoski, które się ubezdźwięczniły. (najlepiej dajcie te litery w nawias)

2 Podaj po 3 przykłady wyrazów, w których występuje upodobnienie:
a)postępowe
b)wsteczne

(odpowiedzi udzielone po godzinie 9:00 dnia 9 listopada 2009 własnoręcznie usunę ^^)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T02:48:13+01:00
1. Ubezdźwięcznienie to upodobnienie fonetyczne polegające na tym, że
w wymowie (wygłosie) głoska dźwięczna traci dźwięczność pod wpływem
sąsiadującej spółgłoski bezdźwięcznej lub z powodu pozycji końcowej
w wypowiedzi.

kła(d)ka - kła(t)ka
k(rz)esło - k(sz)esło
śli(w)ka - śli(f)ka
sa(d) - sa(t)
pot(rz)eba - pot(sz)eba
kłó(d)ka - kłó(t)ka
be(z) - be(s)
p(rz)emoc - p(sz)emoc
t(rz)y - t(sz)y
ła(w)ka - ła(f)ka

2. a) postępowe - głoska poprzedzająca wpływa na wymowę głoski następnej:
twarz - tfasz
trzask - tszask
kwiat - kfiat

b) wsteczne - głoska następna wpływa na wymowę głoski poprzedniej:
proźba - prośba
ludzki - lucki
jagże - jakże
56 4 56