1. Oblicz odległość w terenie jeżeli na mapie w skali 1:75 000 odpowiada jej odcinek 6 cm.
2. Oblicz długość odcinka na mapie w skali 1: 50 000 jeżeli w terenieodpowiada jej odległość 12 km.
3. Oblicz skalę mapy wiedząc że odległość między dwoma punktami na tej mapie wynosi 6 cm a odpowiadająca jej odległość w terenie 300 km.
4. Na mapie wykonanej w skali 1:5 000 000 powierzchnia jeziora wynosi 0.4 cm2. Oblicz powierzchnię tego jeziona w terenie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T00:27:40+01:00
Zad1
1:75 000
1cm - 75 000 cm
1 cm - 750 m

1cm - 750m
6cm - xm

(6 * 750) : 1 = 4 500 m

Zad 2
odległość = 12 km = 12 000 m
skala mapy:
1:50 000
1cm - 50 000cm
1cm - 500 m

Proporcja:
1 cm - 500m
x cm - 12 000m

x = (12 000 * 1):500
x = 24 cm

Zad 3
Odległość w terenie to 300 km a na mapie jest to 6 cm. Tak więc:

6 cm - 300 km
1 cm - x

x = (1 * 300):6
x = 50 km

1cm - 50 km
1 cm - 5 000cm
Skala to:
1:5 000 000

Zad 4
1:5 000 000
1 cm - 5 000 000cm
1 cm - 50 km
1cm kwadratowy - 2500 m kwadratowych

i proporcja to:
1cm2 - 2500 km2
0,4cm2 - x
(o,4 * 2500):1 = 1000 m 2
<kolegom wyżej wyszło nieco inaczej, ale nie wiem jak ;p tak więc ich się posłuchaj x)>
1 5 1