Na powierzchni jeziora którego głębokośc jest równa 3m znajduje sie boja zakotwiczona na lince długości 8m
a)Oblicz średnicę okregu jaki boja moze zakreslic na powierzchni jeziora.
b) jaka bedzie długosc srednicy tego okręgu jezeli poziom wody podniesie sie o 1 m?

1

Odpowiedzi

2009-11-09T09:22:40+01:00
A)Jeśli jezioro ma 3m, czyli długość wolnej boi równa się 8-3=5[m]
Srednica=2r
r=5m
Srednica=10m
b) Jesli jezioro ma 3+1[m] głębokości to długość wolnej boi równa się 8-4=4[m]
Srednica=2r
r=4
Srednica=8m