1.Kolarz przejechał I etap 40 km w czasie 1h,a II etap trasy 50 km w czasie 2 h.Oblicz średnią prędkość kolarza na całej trasie

2.Pojazd w czasie 2 h poruszał się ze średnią prędkością 50km/h
a w czasie następnych 4 h ze średnią prędkością 60km/h .Jaka była średnia prędkość ruchu tego pojazdu?

3.Oblicz po jakim czasie usłyszmy dźwięk z odległości 3,4km.Prędkość dźwięku w powietrzu 340m/s

4.Oblicz prędkość i drogę jaką przebył pojazd w czasie 10s poruszający się z przyspieszeniem 0,2m/s²

5.Oblicz drogę pojazdu z zadania 4 w czasie 10 sekundy

6.Z jakim przyspieszeniem poruszał się pojazd,który w czasie 5s przebył drogę 50m

7.Ile czasu trwał ruch ciała,jeżeli był to ruch jednostajnie przyspieszony i w tym czasie ciało przebyło drogę 100m oraz uzyskało prędkość 5m/s

8.Oblicz opóźnienie ciała w ruchu jednostajnym opóźnionym,jeżeli droga hamowania 50m,a hamowanie rozpoczęło się od prędkości 72km/h

1

Odpowiedzi

2009-11-09T12:46:32+01:00
Ad.1
Etap I
s=40km
t=1h
v=?

v=s×t
v=40km×1h=40km/h
Etap II
s=50km
t=2h
v=s×t
v=50km×2h=100km/h

100km/h+40km/h=140km/h
140km/h÷2=70km/h
Odp. Średnia prędkość kolarza na całej trasie wyniosła 70km/h.