1. Spośród wymienionych wydarzeń wybierz to które nie było bezpośrednim następstwem zjazdu gnieźnieńskiego.
a) powstanie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego
b) otrzymanie prawa do nominowania dostojników kościelnych przed władcę polski.
c)utworzenie biskupstw we Wrocławiu, Krakowie, Kołobrzegu
d) pokój w Budziszynie
2. wśród wymienionych wydarzeń we Francji wskaż to które chronologicznie jest pierwsze i to które ostatnie.
1. spalenie na stosie Joanny dark
2. cesarska koronacja Karola wielkiego
3. pierwsze zwołanie stanów generalnych
4. traktat w verdum
5. chrzest Chlodwiga 1
6. klęska arabów w bitwie pod Poitiers

2

Odpowiedzi

2009-11-09T12:07:23+01:00
Zadanie 2.
pierwsze wydarzenie- chrzest Chlodwiga 1
ostatnie wydarzenie- spalenie na stosie Joanny dark

Zadanie 1.
Wydaję mi się że będzię to pokój w Budziszynie
2009-11-09T12:07:16+01:00
Zadanie 1.
Moim zdaniem jest to odpowiedz d