Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T12:59:57+01:00
2009-11-09T14:20:36+01:00
Aby użyć funkcji statystycznej i uzyskać żądane obliczenia:

•zaznacz komórkę I3
•znajdź zakładkę Formuły i wybierz Wstaw Funkcję
•wybierz kategorię funkcji - Statystyczne
•wybierz nazwę funkcji - Licz.Jeżeli
•wciśnij przycisk OK.
•wciśnij przycisk obok pola Zakres
•W arkuszu zaznacz komórki od B3 do H3 (oceny ucznia 1)
•ponownie wciśnij przycisk ( w kolorach biało-czerwono-granatowym);
•w oknie dialogowym w polu Kryteria wpisz cyfrę „6" (będziesz obliczał, ile „szóstek" otrzymał Uczeń 1)
•Wciśnij przycisk OK., w komórce (i3) pojawi się wynik obliczenia.


Teraz ustaw wskaźnik myszy w prawym dolnym rogu tej komórki, a po zmianie kursora - na mały znak „+", przy użyciu lewego przycisku myszy przeciągnij w dół kolumny, tak abyś „przeniósł" wyliczoną formułę na pola dotyczące stopni - „szóstek" pozostałych uczniów.

Aby wykonać pozostałe obliczenia, postępuj podobnie. Wystarczy zaznaczyć kolejne komórki, wywołać funkcję, określić zakres i kryterium oraz „przeciągnąć" myszą powstałe wyniki.

SUMA.JEŻELI(zakres; kryteria; zakres_sumowania)

Argument zakres określa zakres komórek, do którego będzie zastosowane kryterium wyboru.
Argument kryteria określa kryterium, którego spełnienie lub niespełnienie włącza lub wyłącza komórkę z operacji sumowania.
Argument zakres_sumowania określa zakres komórek, z którego wartości zostaną zsumowane.
Przykład:

W zakładzie pracują zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Chcąc dowiedzieć się, ile w danym miesiącu wyprodukowały kobiety, a ile mężczyźni, sumujemy osobno produkcję mężczyzn i produkcję kobiet, korzystając z wyróżnika, jakim jest zaznaczona w osobnej kolumnie płeć pracownika.

SUMA.JEŻELI(B15:B24;"K";C15:C24) - z zakresu komórek B15:B24 określających płeć wybierane są te komórki, które spełniają kryterium K, po czym sumowane są odpowiadające im wartości produkcji zapisane w zakresie komórek C15:C24 i wynik jest wstawiany w oddzielnej komórce
SUMA.JEŻELI(B15:B24;"M";C15:C24) - z zakresu komórek B15:B24 określających płeć wybierane są te komórki, które spełniają kryterium M, po czym sumowane są odpowiadające im wartości produkcji zapisane w zakresie komórek C15:C24 i wynik jest wstawiany w oddzielnej komórce

Budowanie zestawu argumentów funkcji SUMA.JEŻELI za pomocą kreatora funkcji w OpenOffice Calc

SUMA.JEŻELI(A1:F1;">4") - z zakresu komórek od A1 do F1 podsumowane zostaną tylko te komórki, których wartość jest większa od 4.
SUMA.JEŻELI(A1:A10;"<3") - z zakresu komórek od A1 do A10 podsumowane zostaną tylko te komórki, których wartość jest mniejsza od 3.
2 3 2