Zad.1
siarczan (VI) magnezu nie mazna otrzymac w reakcji:
A. Mg+SO₃
B. MgO+H₂SO₄
C.Mg+H₂SO₄
D.MgO+SO₃

zad.2
Utleniaczem w reakcji Fe₂O₃+3H₂→2Fe+3H₂O jest
A.zelazo
b.woda
C.wodór
D.tlenek zelaza(III)

zad.3
Stopnie utleniania pierwiastkow w KMnO₄ odpowiednio wynosza:
A.+1,+5,-2
B.-1,+5,-2
C.+1,+7,-2
D.-1,+5,+2

zad.4
Reakcja egzoenergetyczna to:
A. reakcja magnezu z kwasem solnym
B.rozklad węglanu wapnia
C.otrzymywanie tlenu z nadmanganianu potasu
D.reakcja dwutlenku wegla z wodą

zad.5
Osad wytrąci sie po dodaniu chlorku sodu do:
A.siarczanu(VI)miedzi(II)
B.azotanu (V) ołowiu (I)
C.fosforanu potasu
D.weglanu sodu

zad.6
Masa molowa weglanu wapniawynosi:
A.40g/mol
B.86g/mol
C.95g/mol
D100g/mol

zad.7
W 14,2g tlenku fosforu(V) P₄O₁₀ fosfor stanowi:
A.1,5g
B.3,1g
C.4,6g
D.6,2g

zad.8
W 50cm³ roztworu H₂SO₄ o stezeniu 2mol/dm³ znajduje sie:
A.9,8g H₂SO₄
B.19,6g H₂SO₄
C.29,4g H₂SO₄
D.49,0g H₂SO₄

2

Odpowiedzi

2012-07-22T21:25:18+02:00

Zadanie 1. siarczan (VI) magnezu nie mazna otrzymac w reakcji:
A. Mg+SO₃
B. MgO+H₂SO₄
C.Mg+H₂SO₄
D.MgO+SO₃

Zadanie 2. Utleniaczem w reakcji Fe₂O₃+3H₂→2Fe+3H₂O jest
A.żelazo
b.woda
C.wodór
D.tlenek żelaza (III)

Zadanie 3. Stopnie utleniania pierwiastkow w KMnO₄ odpowiednio wynoszą:
A.+1,+5,-2
B.-1,+5,-2
C.+1,+7,-2
D.-1,+5,+2

Zadanie 4. Reakcja egzoenergetyczna to:
A. reakcja magnezu z kwasem solnym
B.rozklad węglanu wapnia
C.otrzymywanie tlenu z nadmanganianu potasu
D.reakcja dwutlenku wegla z wodą

Zadanie 5. Osad wytrąci sie po dodaniu chlorku sodu do:
A.siarczanu(VI)miedzi(II)
B.azotanu (V) ołowiu (I)
C.fosforanu potasu
D.weglanu sodu

Zadanie 6. Masa molowa weglanu wapnia wynosi:
A.40g/mol
B.86g/mol
C.95g/mol
D.100g/mol

Zadanie 7. W 14,2g tlenku fosforu(V) P₄O₁₀ fosfor stanowi:
A.1,5g
B.3,1g
C.4,6g
D.6,2g

Zadanie 8. W 50cm³ roztworu H₂SO₄ o stezeniu 2mol/dm³ znajduje się:
A.9,8g H₂SO₄
B.19,6g H₂SO₄
C.29,4g H₂SO₄
D.49,0g H₂SO₄            

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

2012-07-22T22:19:51+02:00

Zad.1
Siarczan (VI) magnezu nie można otrzymać w reakcji :
A.) Mg + SO₃

Zad.2
Utleniaczem w reakcji Fe₂O₃+3H₂→2Fe+3H₂O jest :

D.) tlenek żelaza(III)

Zad.3
Stopnie utleniania pierwiastków w KMnO₄ odpowiednio wynoszą :

C.) +1,+7,-2

Zad.4
Reakcja egzoenergetyczna to :

A.) Reakcja magnezu z kwasem solnym.

Zad.5
Osad wytrąci sie po dodaniu chlorku sodu do :

B.) azotanu (V) ołowiu (I)

zaistniał błąd powinno być azotanu (V) ołowiu (II)

Zad.6
Masa molowa weglanu wapnia wynosi :

D.) 100 g / mol

Zad.7
W 14,2 g tlenku fosforu(V) P₄O₁₀ fosfor stanowi :

D.) 6,2 g

Zad.8
W 50cm³ roztworu H₂SO₄ o stężeniu 2 mol / dm³ znajduje się :

A.) 9,8 g H₂SO₄