Odpowiedzi

2009-11-09T12:53:58+01:00
*przebieg anafazy i anafazy I:
-mitoza: następuje podział centromerów (centromery pękają), włokienka wrzeciona podziałowego skręcają się i chromatydy siostrzane wędrują do przeciwległycvh biegunów komórki (jako chromosomy potomne)
-mejoza: w anafazie I następuje skręcanie się nici wrzeciona podziałowego co powoduje rozejście się chromosmów homologicznych do biegunów komórki; NIE PĘKAJĄ CENTROMERY!!! (rozejście się chromatyd siostrzanych następuje w anafazie II)

chyba o to chodziło :)

^^
2 4 2
2009-11-09T13:21:39+01:00
MITOZA MEJOZA
Interfaza-replikacja(podwojenie materiału genetycznego)
-zachodzi w komórkach, -zachodzi gonadach,tworząc
-zachodzi w komórkach komórki rozrodcze,
somatycznych(komórki -powstają cztery komórki
ciała)powoduje wzrastanie potomne o zredukowanej
organizmu(wzrost tkanek) o połowę liczbie materiału
-powstają dwie identyczne genetycznego
komórki potomne
PRZEBIEG TYCH PROCESÓW
4 fazy; 2 cykle po 4 fazy
-profaza, CYKL PIERWSZY
-profaza I,
-metafaza, -metafaza I,
-anafaza, -anafaza I,
-telofaza, -telofaza I,
CYKL DRUGI
-profaza II,
-metafaza II,
-anafaza II,
-telofaza II,
W procesie pierwszym
tworzą się chromosomy
które łączą się w pary
chromosomów homologicznych
(takich samych) -biwalenty.
Zachodzi tu proces
crossing-over (wymiana odcinków
chromatyd w biwalentach.
.

1 3 1