Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T13:10:24+01:00
Dany jest środek okręgu, więc wystarczy znaleźć jego promień:

a) Okrąg ma byś styczny do osi x, zatem jego promień wynosić powinien 9 (|-9 - 0| = 9).

(x - 8)² + (y - (-9))² = 9²
(x - 8)² + (y + 9)² = 81

b) styczny do osi y => promień wynosi 8, bo |8 - 0| = 8.
(x - 8)² + (y + 9)² = 64

c) styczny do prostej x = 13 => promień to |8 - 13| = 5.
(x - 8)² + (y + 9)² = 25
2009-11-09T13:26:18+01:00
Rownanie to ma postac
a)(x-8)²+(y+9)²=9²
(x-8)²+(y+9)²=81

b)(x-8)²+(y+9)²=8²
(x-8)²+(y+9)²=64

c)(x-8)²+(y+9)²=(8-13)²
(x-8)²+(y+9)²=5²
(x-8)²+(y+9)²=25
1 5 1