Odpowiedzi

2009-05-03T11:34:44+02:00
Każdy człowiek wyznaje własną religię, która zawiera określone reguły i zasady, którymi należy się kierować, aby osiągnąć jakiś cel. My- jako chrześcijanie jesteśmy katolikami, a naszym celem jest osiągnięcie życia wiecznego. Jest ono wcześniej uwarunkowane naszym postępowaniem w życiu doczesnym(ziemskim) i według wiary-wcześniej już gdześ zapisane i przesądzone. Główna regułą, którą kierują się chrześcijanie jest dobro, miłosć i wiara. Z tym pierwszym związane są nasza uczynki. Kiedyś święty Bazylii powiedział, że dobre czyny nigdy nie idą na marne. I tak też jest w rzeczywistości.
Wszyscy znamy to słowo i staramy się je wypełniać najlepiej jak umiemy. Dla każdego też różni się miedzy sobą, ale zawsze ma jedną, pozytywną wymowę. Słowa świętego Bazylego pomagają nam odkryć prawdziwy cel naszego życia, którego choć celem jest osiągnięcie życia wiecznego, ale żyjac w zgodzie z samym sobą, wyznając pozytywne wartości. Święty uświadamia nam w nich, że każdy czyn ma swój cel, ale nie powinnismy go wypełniać tylko z powierzonego nam przez Boga obowiązku i przymusu, ale z czystej życzliwości, miłości do bliźniego i dla własnej satysfakcji. Ile radosci sprawia nam uśmiech drugiej osoby do którego my się przyczyniliśmy? Jak wzrasta wówczas nasz poziom wartosci tylko dzięki czynieniu dobra. Jego czynienie pozwala nam odnaleść sens życia, sprawi, że mamy jekiś cel, pomimo iż za oknem jest ponuro, a namwydaje się, że dla nikogo się nie liczymy. ale wtedy Bóg dostrzega nasze zaangażowanie i pomaga nam tak ja niegdyś my pomogliśmy ukrytemu, cierpiącemu Jezusowi ukrytemu w drugim człowieku. Nawet jeśli myślimy, że nic więcej nie możemy zrobić, ze są przecież gorsi od nas powinniśmy nadal czynić swą powinność czynienia dobra tak jak negdys nakazał nam papież Jan Paweł II (musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali). Także on uświadamia nam o prawdziwym celu popełniania dobra.
Jako,że jesteśmy dziećmi Bozymi sam ten fakt powinien nam dać podpowiedź w uzasadnieniu tych słów. My, katolicy, wyznawcy wiary chrześcijańskiej powinniśmy przywiązywać wagę do naszego postępowania i zachowania. Powinniśmy zwracać uagę na każdy, nawet najdrobniejszy okaz życzliwosci i dobrego serca. To właśnie w tych czsach-XXI wieku mato tak ogromne znaczenie. w czsach pogardy dla szacunku do drugiego człowieka ,zaniku tolerancji i bezbożności. To właśnie my powinnismy dawać świadectwo dobru przez każdy , nawet niewielki i pozornie nic nieznaczący uczynek, będący przejawem dobra.