Odpowiedzi

2009-11-09T14:47:52+01:00
Średnio pojmuję. To chyba ma być bardziej krótkie zadanie niż wypracowanie.

Hey kids!
Have you seen my pencilcase??
I am looking for it for morning.
If you have seen it please bring it to me.
I very need my pencilcase, my special pen was in it.

Hej dzieci!
Widziałyście mój piórnik?
Szukam go od rana.
Jeśli widzieliście go proszę przynieście go do mnie.
Bardzo go potrzebuję, moje specjalne pióro było w nim.