Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T13:47:43+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka:
1. Zanieczyszczenie powietrza
2.Efekt cieplarniany
3.Dziura ozonowa
4.Kwaśne deszcze
5.Zanieczyszczenie wód
6.Degradacja gleby
7. Wysypiska śmieci.
8. Katastrofy komunikacyjne
9.Pożary.
Katastrofy budowlane:
1. zburzenia domów mieszkalnych itp
Zagrozenia naturalne:
1.Trzęsienia ziemi
2. Wybuchy wulkanów
3.Huragany i trąby powietrzne
4.Powodzie
5.Śnieżyce
6. Mrozy
7.Susze.
8. Lawiny i osuwiska.
9.Pożary.
10.Pyły.
24 4 24
2009-11-09T13:48:16+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka.
Efekt cieplarniany
Wycinanie lasów tropikalnych
Dziura ozonowa
Smog
Zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

2.Katastrofy budowlane
zawalenie budynku

3.Zagrożenia naturalne
Susze
Powodzie
Pożary
Tornada
Trzęsienia ziemi
Tsunami
Erupcje wulkanów
6 3 6