Napisz czym była Konfederacja Warszawska.
Uwzględnij:
1) Kto brał w niej udział?
2) Co się wydarzyło?
3) Dlaczego się wydarzyła ?
4) Jak wpłynęło to wydarzenie na rozwój demokracji w naszym kraju?

Krótko i na temat!! Nie więcej niż pół strony A4 !
____

MAM TO NA PIĄTEK! PROSZĘ O ODPOWIEDZI ! :)) ALE MUSICIE UWZGLĘDNIĆ TE WSZYSTKIE PUNKTY!

Zgłaszam najlepszą odpowiedź.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T09:49:01+01:00
Została uchwalona 28 stycznia 1573r na sejmie konwokacyjnym w czasie pierwszego bezkrólewia(po śmierci Zygmunta II Augusta)Tekst tego aktu prawnego przygotowała specjalna komisja złożona z senatorów i posłów szlacheckich której przewodniczył biskup Stanisław Karnkowski. Uznano, że aby zapewnić ,, pokój,sprawiedliwość, porządek i obronę RP'' należy zagwarantować wieczny pokój miedzy wyznawcami różnych wyznań. Sprawy religijne miały być rozwiązywane drogą pokojową, a każdy szlachcic miał swobodę wyznawania religii. Protestancka szlachta uzyskiwała potwierdzenie pełni praw politycznych. Zakazano też chłopom odmawiać posłuszeństwa panu z powodów religijnych ale nie narzucono im wiary wyznawanej przez pana.Ponadto uregulowano także sprawy związane z pospolitym ruszeniem . Akt konfederacji został włączony do henrykowskich dzięki temu był zaprzysięgany przez każdego króla.Konfederacja w RP zapewniła pokój religijny co odróżniało kraj od reszty Europy, toczącej wojny religijnej. Jednak cały czas trwały spory o ważność konfederacji który był aktowany przez episkopat katolicki
1 5 1