1. Omów rolę śpiewu w średniowieczu.
2. Podaj przyczynę dominacji muzyki religijnej w średniowieczu.
3. Opowiedz jak wyobrażasz sobie trabadura, opisz jego strój i śpiew.
4. Uzupełnij zdania, Najstarszą pieśnią polską jest .... Najstarszym hymnem królów polskich była pieśń .... Pierwszym znanym z imienia kompozytorem polskim był ... Najstarszą religijną pieśnią rycerską, którą Długosz nazwał ' pieśnią ojczystą ' jest ... Najstarszą ze śpiewanych dziś kolęd jest ..

1

Odpowiedzi

2009-11-09T17:57:44+01:00
1. Śpiew w średniowieczu głównie był religijny. Pierwszy utwór powstał w X w, gdy nastąpił chrzest Polski.
2. W średniowieczu dominowała muzyka religijna, ponieważ wtedy pierwsze takie utwory to właśnie były o tematyce kościelnej.
3. Trubadur według mnie miałby na sobie jakąś suknię/szatę, skromnie ubrany. Na pewno miałby przy sobie lutnię. Śpiewałby muzykę świecką, o tematyce miłosnej, o królach, podbojach itp.
4. a) "Gaude Mater Polonia"
b) "Bogurodzica"
c) Mikołaj Gomółka
d) "Bogurodzica"
e) "Cicha noc"

Powodzenia ;)