Odpowiedzi

2009-11-09T13:51:06+01:00
Okoliczności powstania pieśni
Wybicki ułożył ja we Włoszech, w Reggio między 16 a 19 lipca 1797 roku dla uświetnienia uroczystości pożegnania odchodzących z miasta legionów. Śpiewana jest na melodię podlaskiego mazurka.Patriotyzm na co dzień to bowiem solidne wypełnianie podstawowych obowiązków obywatelskich, jak np. pełnienie służby wojskowej, płacenie podatków, ochrona środowiska, własności i zasobów naturalnych własnego kraju, aktywna troska o honor ojczyzny i dobre imię rodaków.
1 5 1
2009-11-09T14:51:46+01:00
1. Napisał go Józef Wybicki, gdy Legiony Polskie były we Włoszech.

2. Powinien być dumnym z tego, że jest Polakiem. Przyznawać się do swojego państwa i bronić go i jego honoru.
1 1 1