Odpowiedzi

2009-11-09T18:37:44+01:00
Wydaje mi się że w administracji pracuje administrator ?
cechy :
-hierarchiczność
-przymus,
-monopolistyczny charakter,
-trwałość,
-planowość. Naturalnie można wyobrazić sobie administrację zanarchizowaną, gdy urzędnik będzie, np. otwierał urząd o dowolnej porze dnia i nocy.
-ciągłość,
-stabilność,
-apolityczność,
-fachowość, osiągana dzięki wykształceniu urzędników, przygotowaniu praktycznemu i doświadczeniu,
-wyodrębnienie i uporządkowanie organizacyjne oraz kompetencyjne,
-legalizm, oparcie na obowiązujących przepisach prawa w zakresie prawa -materialnego i proceduralnego,
-poszanowanie interesu publicznego (dobra ogólnego), czyli np. ochrona obywateli, ale i środowiska naturalnego (w oparciu o konstytucyjne zasady --zrównoważonego rozwoju i społecznej gospodarki rynkowej).
zasady :
1. Zasada związania administracji prawem.
2. Zasada kierownictwa.
3. Zasada koordynacji.
4. Zasada kolegialności
5. Zasada jednoosobowości.
6. Zasada zakresu działania i właściwości organu.
7. Zasada decentralizacji.
8. Zasada nadzoru.
9. Zasada kontroli
10. Zasada odpowiedzialności.