Trudne!;] 20 ptk. do zdobycia!!!
Mila morska jest jednostką długości i jest równa 1,852 km.Ile mil
morskich ma trasa o długości 25810m?
Trasa ta,z dokładnością do części setnych kilometra,jest równa:
a)13936,29 b)13,94 c)0,07 d)13,95
Powodzenia! :D

3

Odpowiedzi

2009-11-09T13:57:48+01:00
2009-11-09T13:59:56+01:00
Dane:
długość trasy: 25810m
1 mila morska = 1,852 km

Zamieniamy metry na kilometry:
1km = 1000 m
25810 : 1000 = 25,81 km

25,81 : 1,852 = 13,94

czyli odp. b)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T14:02:19+01:00
25810m - x mil
1852m - 1 mila
1,852 km=1852 m
x=25810m/1852m
x≈13,94 mili

Odpowiedź B.