Odpowiedzi

2009-11-09T14:12:37+01:00
ZSRR był państwem totalitarnym ponieważ rządził w niej dyktator, który posiadał pełną władzę.

gułag - jest to obóz pracy przymuszonej w ZSRR.

NEP - Nowa Ekonomiczna Polityka, była to polityka w Rosji radzieckiej.

kułak - jest to nazwa właściciela jakiegoś gospodarstwa rolnego ( nazwa ta była używana w ZSRR).
2009-11-09T14:41:07+01:00
Gułag - system obozów pracy przymusowej w ZSRR, którego więźniami byli zarówno przestępcy kryminalni, jak i osoby uznawane za społecznie niepożądane lub politycznie podejrzane.NEP, Nowa Ekonomiczna Polityka, Nowaja ekonomiczeskaja politika, polityka społeczno-gospodarcza w Rosji Radzieckiej i ZSRR prowadzona w latach 1921-1928.

Te powyżej mi sie tak wydaje ^^


Kułak – stosowane w ZSRR określenie właściciela lub użytkownika dużego gospodarstwa rolnego, który zatrudniał najemną siłę roboczą.