Zadanie 1 wartośc liczbowa wyrażenia 1000a+100b+c dla a=2,b=7,c=3
a)273 b)2730 c)2703 d)1273
i ty musicie zaznaczyc poprawna odp.
zadanie 2 wartością liczbową wyrażenie 2x-(x²-5) dla x=-2 jest:
a)-13 b)-3 c)5 d) -5
zadanie 3 które z podanych wyrażen algebraicznych przyjmuje dla x=5i y=½
a)½(5x-10y) b) 2x-2y+1 c) ½x+15y-5 d)4,9(x-y)²+1
zadanie 4 które z podanych wyrażeń przyjmuje wartośc ujemną dla x=274?
a)(x-147)(x=350) b)(128-x)² c)x(138-x) d)2x-(x-159)

2

Odpowiedzi

2009-11-09T14:36:24+01:00
Zad1
1000a+100b+c dla a=2,b=7,c=3
1000*2+100*7+3=2703
Odp. C
zad2
2x-(x²-5) dla x=-2
2*(-2)-((-2)²-5)=-4-(4-5)=-4+1=-3
Odp. B
zad4. Odp C

2009-11-09T15:03:00+01:00
Zad 1 odp c
zad 2 odp b
zad 3 odp a=10 b=10 c=5
zad 4 odp c