Odpowiedzi

2009-11-09T14:37:38+01:00
W wysokogórskich położeniach rośliny wykazują wiele specjalnych przystosowań do warunków życia w surowym klimacie, a więc obfite owłosienie, zgrubiała skóra, liście przekształcone w ciernie, niski wzrost, szybki rozwój, a zwłaszcza wczesne zakwitanie , skupianie się w gęste darnie zwane poduszkami, duże, barwne i wonne kwiaty ( przywabiające owady zapylające )oraz zyworodność.


Każde z jezior pod wpływem wiatru ulega falowaniu. Wiatr spycha warstwę powierzchniową wód jeziornych na brzeg zawietrzny. Spychana woda piętrzy się i „zapada w głąb”, wracając nad dnem do przeciwległego brzegu
Sposób powrotu tej wody zależy od głębokości i ukształtowania misy jeziornej oraz od temperatury wody. w jeziorach płytkich, o wyrównanej temperaturze, następuje całkowite mieszanie się wody. Mamy więc do czynienia z jeziorem polimiktycznym. W jeziorach głębokich warstwa wody ciepłej, która jest lżejsza od wody zimnej zalegającej głęboko w jeziorze, przemieszcza się wysoko nad dnem, nie mieszając się z wodą zimną. Następuje termiczne rozwarstwienie wody. Ich mieszanie następuje dwa razy w roku przy wyrównanej temperaturze, tj. wiosną i jesienią.Wyróżniamy cztery podstawowe grupy organizmów występujących w jeziorze i z nim związanych. Wyróżniamy tu plankton, nekton, bentos i makrofity
3 3 3