Zad1. 16% liczby a to 80. liczba a jest równa.
a)5
b)12,8
c)92,8
d)500
zad2.cena biletu ulgowego stanowi 75% ceny biletu: bilet ulgowy kosztuje 12zł. za bilet normalny zapłacimy:
a)9zł
b)15zł
c)16zł
d)21zł
zad3.egzamin pisemny miał trwać 1,5 godziny.65% zdających oddało swoje prace przed czasem,a pozostałe 91 osób pisało egzamin przez 90 minut. ile osób przystąpiło do tego egzaminu.
a)140 b)260 c)156 d)230

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T14:31:46+01:00
Zad1.
16% - 80
100% - X

80*100% / 16% = 500
odp D.

zad2
12zł - 75%
x zł - 100%

12zł * 100% / 75% = 16 zł
odp C

zad3.
100 % - 65 % = 35%

35 % - 91 osob
100% - X

91 * 100% / 35 % = 260 osob

odp B
13 4 13
2009-11-09T14:32:15+01:00
Zad.1
a * 16 / 100 = 80
16a = 8000
a = 500
odp. d

zad.2
x - szukana kwota
x * 75 / 100 = 12
75x = 1200
x = 16
odp.c

zad.3
x - szukana liczba
x - 0,65x = 91
0,35x = 91
35x = 9100
x = 260
odp.?
5 5 5