Odpowiedzi

2009-11-09T15:02:49+01:00
Dzięki tamtym wydarzeniom żyjemy w Polsce demokratycznej, wolnej i otwartej na świat, w której przestrzegane i respektowane są prawa człowieka.
Nastąpiła poprawa jakości życia. Jesteśmy członkami Unii europejskiej mogąc w ten sposób wpływać na procesy w niej zachodzące i na jej ewolucję. Była to stopniowa kapitulacja komunistów, przekazaniu przez nich władzy Sejmowi wybranemu w demokratycznej elekcji. Wynegocjowanie w sposób bezkrwawy władzy w państwie dla parlamentu wybranego demokratycznie przez wszystkich. Był aktem odzyskania niepodległości przez Polskę.

Trzy najwazniejsze, ogólne problemy to:
1. przejście od gospodarki planowanej do gospodarki rynkowej
2. przejście od systemu autorytarnego do systemu demokratycznego
3. przejście od społeczeństwa socjalistycznego do obywatelskiego.
Problemy te odpowiadają trzem płaszczyzną na których dokonuje się transformacja systemowa.