Pierwiastki należące do grupy 17:
a) tworzą tlenki zasadowe
b) mają ten sam stan skupienia w temp. 20stopni C i pod normalnym ciśnieniem
c)w roztworach występują w formie kationów prostych
d)wchodzą w reakcję bezpośrednią syntezy z wodorem.

Ustal symbole pierwiastków Y,Z na podstawie podanych danych:
•Pierwiastek Y tworzy związek o składzie Y2H4O2 i masie cząsteczkowej równej 60 u.
•Pierwiastek Z tworzy związki toksyczne dla człowieka ale używa się go do produkcji osłon chroniących przed szkodliwym wpływem izotopów promieniotwórczych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T15:11:35+01:00
Pierwiastki należące do grupy 17:

a) tworzą tlenki zasadowe (nie, bo są niemetalami i kworzą tlenki kwasowe)

b) mają ten sam stan skupienia w temp. 20stopni C i pod normalnym ciśnieniem (nie, np. brom jest cieczą)

c)w roztworach występują w formie kationów prostych (nie, one tworzą jony ujemne, czyli aniony)

d)wchodzą w reakcję bezpośrednią syntezy z wodorem (tak, np:
H2 + Cl2 → 2 HCl

•Pierwiastek Y tworzy związek o składzie Y2H4O2 i masie cząsteczkowej równej 60 u.

Policzymy, jaką mase atomową ma ten pierwiastek:

60 u - (4 * 1 u + 2 * 16 u) = 60 u - 36 u = 24 u
tyle przypada na dwa atomy szukanego pierwiastka. Jeden atom będzie miał masę 12 u. Po poszukaniu w pamięci lub w układzie okresowym widzimy, że to jest wegiel o symbolu C.

•Pierwiastek Z tworzy związki toksyczne dla człowieka ale używa się go do produkcji osłon chroniących przed szkodliwym wpływem izotopów promieniotwórczych.

Myślę, że jest to ołów, czyli symbol Pb (od łacińskiego słowa Plumbum - łatwo zapamiętać))

Pozdro)